side_banner

produkt

Silikon fuktemiddel

Produkter

Aktivitet

System

Fukting av underlaget

følg og utjevning

anti-kratering

lav skumstabilitet

hydrolytisk stabilitet

SL-3221

100 %

WB

●●●●

●●

●●●

SL-3241

100 %

WB/SB

●●●●

●●

●●●

●●

SL-3245

100 %

WB

●●●

●●

SL-3246

50 %

WB

●●

SL-3247

90 %

WB/SB/UV

●●

●●

SL-3249

100 %

WB

●●●

●●●

SL-3250

100 %

WB

●●●●●

●●●●

SL-3254

100 %

WB

●●●●

●●●

SL-3256

100 %

WB

●●●●●

●●

●●●●

SL-3259

100 %

WB

●●●●●

●●●●

SL-3270

100 %

WB/SB/UV

●●

●●

SL-3280

100 %

WB/SB

●●

SL-5000

100 %

WB/SB/UV

●●●●

●●●

●●●

●●●●

SL-5100

100 %

WB/SB

●●●●

●●●●

●●●

●●●