side_banner

produkt

Silikon defoamer

Produkter

Aktiv

Innhold(%)

Vandig

løsemiddel

UV

Typiske forestillinger

SL-3019

50

Polyetermodifisert polysiloksan, kan effektivt kontrollere boblen i vandige belegg, uten å forårsake overflatedefekter

SL-3020

100

Polysiloksan inneholder hydrofobe faste stoffer

SL-3150

25

Emulsjonstype, som effektivt kan kontrollere bobler i vandige belegg uten overflatedefekter

SL-3165

50

Emulsjonstype, som effektivt kan kontrollere bobler i vandige belegg uten overflatedefekter

SL-3901

100

Polyetermodifisert polysiloksan, kan effektivt kontrollere boblen i vandige belegg, uten å forårsake overflatedefekter