side_banner

produkt

Silikonavrettingsmiddel

Produkter

aktivitet

Vandig

løsemiddel

UV

kompatibilitet

ustabil boble

Slip

Utjevning

Kan overmales

SL-3190

100 %

SL-3302M

100 %

SL-3306

1. 3%

SL-3331

100 %

SL-3357

100 %

●●

SL-3369

100 %

●●

●●

SL-3378

100 %

●●

SL-3410

100 %

SL-3415

100 %

●●

SL-3432

100 %

SL-3450

100 %

●●

●●

SL-3455

100 %

●●

●●

●●

SL-3762

100 %

●●

SL-3821

50 %

●●

●●